Warunki reklamacji

REKLAMACJE I PLATFORMA ODR:

Jeżeli jakość zakupionego produktu okazała się niesatysfakcjonująca, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Jesteśmy odpowiedzialni dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Zapewniamy, że w przypadku wystąpienia wad rzeczy sprzedanej, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać pokładanemu w nas zaufaniu. Podstawa i zakres odpowiedzialności za wady towaru zawarte są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

Reklamację możesz złożyć, przesyłając wadliwą rzecz, dowód jej zakupu oraz wypełniony Formularz reklamacji na adres:

Estro sp. z.o.o
ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew

Dla sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:

  •  imię i nazwisko,
  •  adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
  •  datę nabycia towaru,
  •  rodzaj reklamowanego towaru,
  •  dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
  •  Twoje żądanie, a także preferowany przez Ciebie sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS lub inny wskazany sposób).
  • dowód zakupu*

ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:

Twoją reklamację rozpatrzymy i ustosunkujemy się do niej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji.